Kontrola a čištění komínů


Co je to čištění komínu?

Čištení komínů je postup, který spočívá v mechanickém odstraňování pevných usazenin z komínového průduchu (komínu) a z kouřovodu u spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. K čištění patří i vybírání pevných znečišťujících částí v neúčinné výšce komínu a odstraňování kondenzátů ze spalinové cesty. Laicky řečeno: Čištění je činnost, při které kominík protahuje štětku, kominický strojek, kom.sluníčko, nebo frézu komínem a odstraňuje tím saze a dehet.

Co je to kontrola komínu?

Kontrola spalinové cesty (komínu) je postup, který provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnost. oprávnění v oboru kominictví. Kontroluje se zejména provozuschopnost a požární odolnost spalinové cesty, napojení na spotřebič, vlastní provedení komínu a jeho prostup stavebními konstrukcemi domu.Dále se kontroluje zajištění bezpečného přístupu ke komínu a jeho vymetacím a čistícím otvorům. Vše musí být v souladu s platými ČSN a EN normami. Kontrolu komínu lze provést pouze po jeho vyčištění! Laicky řečeno: Při kontrole kominík odborně zhodnotí komín jako celek, zkontroluje po celé délce všechny jeho části a rozhodne, zda ho lze nadále bezpečně používat, případně navrhne nutné změny a opravy komínu.

 Kdo kontrolu a čištění komínu může provádět?

Pokud máte spotřebič na tuhá paliva (dřevo), můžete si komín během roku čistit sami (do 50kW jmenovitého výkonu spotřebiče) a o těchto čištěních si vést záznamy v požární knize, ale KONTROLU komínu vám už musí provést odborně způsobilá osoba, tedy kominík a to minimálně 1x ročně. Tuto KONTROLU lze provést výhradně po vyčištění komínu. U spotřebičů na plynná  (plynové kotle) a kapalná paliva není možné čistit svépomocí a komíny pak čistí pouze kominík, minimálně 1x ročně.